FÖRELÄSNING 2007

Måndagen den 17 september pratade Jan Mark om Puccinis opera "La Fanciulla del West".