Bilder från Orfeus-festen lördagen den 14 november 2009
tagna av Bertil Olsson, Kristianstad.