A K T U E L L T


Tobias Westman mottog 2019 års
Vitaby-stipendium.
Läs mer HÄR:

 
Nu är det tid att anmäla sig till 2019 års sångartävling OVIS-rösten.
Läs mer om hur Du anmäler Dig HÄR.

Anmälan ska vara OVIS tillhanda
senast den 18 oktober.


- - - - - SEPTEMBER - - - - -