Nordiska Operavänner på Internet:

Namn

Språk

Länk

Opera Vännerna
Stockholm

Svenska, Engelska
Tyska, Franska

Operaens Venner
Danmark

Danska, Engelska
Tyska