Besvikelse över inställt operabesök, men glädje över ombokat seminarium

Med anledning av det snabbt ökade antalet smittade i omikron har OVIS styrelse bestämt att avboka Maskeradbalen på operan i Köpenhamn. Detta av omtanke och ansvar för våra medlemmar, då det kom till vår kännedom att ett publikantal på 1500 personer tillåtes i vårt grannland. Biletterna återbetalas och bussen avbeställes utan kostnad.

Erik Graunes seminarium är oerhört populärt. Styrelsen har åter kontaktat Erik och seminariet är nu bokat till lördagen den 7 maj på Scandic Hotell. Glädjande att ha detta att se fram emot.