Månad: januari 2022

Årsmöte enligt planering!

Styrelsen står fast vid den planering som tidigare lämnats – årsmöte måndagen den 21 februari kl. 19.00 på Dammfrigården. Utdelning av Tegstamstipendiet kommer då även att ske. Till vilken sångare meddelar styrelsen om en vecka vid utskicket av erforderliga handlingar inför styrelsemötet. Detta under förutsättning att smittläget inte tar en oförutsedd vändning.

Anmäl ert deltagande i årsmötet på info@ovis.nu Vi hoppas innerligt att alla får plats som önskar att komma. Samtidigt står det öppet att göra ett eget val. Med önskan om att få till ett bra och snabbt årsmöte med möjlighet att hylla vår mottagare av Tegstamstipendiet.

Mycket välkomna!

Besvikelse över inställt operabesök, men glädje över ombokat seminarium

Med anledning av det snabbt ökade antalet smittade i omikron har OVIS styrelse bestämt att avboka Maskeradbalen på operan i Köpenhamn. Detta av omtanke och ansvar för våra medlemmar, då det kom till vår kännedom att ett publikantal på 1500 personer tillåtes i vårt grannland. Biletterna återbetalas och bussen avbeställes utan kostnad.

Erik Graunes seminarium är oerhört populärt. Styrelsen har åter kontaktat Erik och seminariet är nu bokat till lördagen den 7 maj på Scandic Hotell. Glädjande att ha detta att se fram emot.