Tegstamstipendiet

– Torsten Tegstams fond för sångare verksamma eller bosatta i Skåne

Torsten Tegstam (1916 – 2008) hade under hela sitt liv ett stort musik-och teaterintresse. Med sin tenorstämma hade han sin plats i flera körer bl.a. MSO-kören och gjorde även inhopp i Operakören. Han var under många år ledare för den 1986 bildade, men nu avsomnade, OVIS-kören, i vilken han uppträdde som dirigent. Han gjorde även arrangemang för kören.

Torsten Tegstam var en stor mecenat och även OVIS fick ta del av detta genom en stiftelse med namnet ”Torsten Tegstams fond för sångare verksamma och bosatta i Skåne”. OVIS blev förvaltare av denna stiftelse.

Stipendiet delades ut för första gången vid OVIS upptaktsmöte 2015. Birgit Ekelund, syster till Torsten Tegstam, delade ut stipendiet på 10 000 kronor till sopranen Helena Magnusson, som sedan underhöll med sång till ackompanjemang av piano.  

Här följer ett utdrag ur ett styrelseprotokoll från 2017-08-15 efter en av Kammarkollegiet godkänd permutation.

Regler för Torsten Tegstams stipendium

  • Stipendiet delas ut för utbildning till ”begåvade opera-, romans- och oratoriesångare verksamma eller bosatta i Skåne” som ännu studerar eller är i början av sin karriär som sångare”.
  • Stipendiet delas ut årligen.
  • Stipendiets storlek fastställes av OVIS styrelse.

Styrelsen diskuterade hanteringen av stipendiet och bestämmer följande:

  • Tidpunkt för utdelning föreslås förläggas till årsmötet.
  • Riktmärke för utdelning av priset föreslås bli 10 000 kronor.
  • Efter årsmötet underhåller stipendiaten närvarande årsmötesdeltagare med sång till ackompanjemang av piano.
  • Pianistens arvode skall tas från fonden.

Tidigare stipendiater

2015   Helena Magnusson

2018   Joakim Larsson

2019   Elin Eriksson

2020   Philip Hartman

2021   Ingen utdelning med anledning av att  årsmötet hölls per capsulam.

2022  Josef Zetterberg Pihl

2023  Elsa-Maija Helminen

2024  Linnea Nordenback