Korta fragment ur OVIS historia

OVIS – Operakonstens Vänner i Skåne startades och bildades vid ett möte den 18 november 1980 på Intimans scen i Malmö.

En initiativrik och framsynt grupp personer som insåg det kulturella värdet av vacker sång och musik fanns på plats tillsammans med initiativtagaren Sven Tollin. Med ett unisont ja-rop bildades OVIS. Till föreningens förste ordförande utsågs Sven Tollin och till vice ordförande Hans Winberg, båda män med ett stort operaintresse och med många tankar och idéer till gagn för verksamheten. En viktig målsättning var att stödja operakonsten i Skåne och att öka kunskaperna om opera bland medlemmarna. Ett annat viktigt mål som fanns med från början var att på något sätt hedra ”årets bästa operaprestation i Skåne”. Så föddes idén om Orfeus-statyetten, en gjuten bordstaty i brons som delades ut 15 gånger mellan åren 1981 – 2009.

1988 valdes Ingemar Olander till ordförande i OVIS och ett nära samarbete med Operaens Venner i Danmark inleddes. Flera gemensamma operaresor till utlandet och inom Sverige och Danmark arrangerades samtidigt som det pågick ett arbete i resp. land med att bredda och förankra kunskapen om opera.

Stipendieutdelningen i sångartävlingen OVIS-rösten blev ett nav i OVIS verksamhet. Upptaktsmötena var synnerligen välbesökta då kommande års program presenterades och medlemmarna satt beredda med penna och papper. OVIS födelsedag firades och firas fortfarande med en fest som med anledning av Orfeusstatyetten kallas för Orfeus-festen. Ingemars tid som ordförande sträckte sig fram till 2015, vilket innebar 27 år av intensivt och engagerat arbete, allt utfört med imponerande  kunskap och en fast hand.

2015 övertog Jörgen Oldbring som ordförande. Detta innebar ett nytänkande i mångt och mycket.  Nytt för verksamheten var utgivningen av ett väl genomarbetat Medlemsblad med utsökt layout. Sex utgivningar per år för medlemmarnas information och stora nöje. Jörgen initierade också besök på vårt nya Konserthus här i Malmö och på våra resor inom och utom Sverige. Ett mycket uppskattat tillägg i vår kulturvärld. Vi fick dessutom möjlighet att få njuta av undersköna balettuppsättningar på Gamle och Nye Scene i Köpenhamn. Han fortsatte med kunskapsförmedlingen om den ädla operakonsten genom en mängd intressanta föreläsningar som han ofta själv höll i. Precis som sina föregångare inbjöd han gäster inom olika kunskapsområden i operakonsten, allt för att berika och ge djup och bredd i vår förståelse av denna inte helt lätta konstart. En mängd välorganiserade och attraktiva resor gjordes till olika platser och scener både inom-och utomlands.

2021 har vi en ny ordförande och en delvis ny styrelse som i en bister tid tar över och för verksamheten in i det just nu totalt okända.