Månad: mars 2023

Uppskattat!

Ulrika Nettelbladt, leg. logoped, fil. dr. i fonetik och professor emerita i logopedi, lotsade skickligt och med stor vana OVIS-publiken genom sin föreläsning, ”Rösten i tal och sång”.

Bild av Kerstin Falk. Ståenden till vänster Ulrika Nettelbladt

Vi har kunskapsmässigt hunnit olika långt inom den svåra operakonsten och förvisso finns det kunskapsluckor såväl tekniska, anatomiska, fysiologiska som i kunskapen om röstproduktion, akustiska effekter osv. PowerPoint visades, musik till bilderna inspirerade och påverkade – allt med teknisk hjälp av Jörgen Oldbring. En helgjuten kväll som lockade fram lyssnarens önskan om att använda den nyförvärvade kunskapen vid kommande opera-besök till exempel på söndag, då vi upplever ”Die schweigsame Frau” av Richard Strauss på GöteborgsOperan.