Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022 för OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne). Verksamhetsåret 22-01-01 – 22-12-31.

Styrelse

Ordförande: Kristina Holmqvist

Kassör: Maria Frigyesi

Sekreterare: Brita Nilsson

Övriga ledamöter: Kerstin Falk, Jan Gunnerdal och Ingela Lavack

Suppleanter: Kjell Björk och Kerstin Nordin

Valberedning

 Anna Natt och Dag sammankallande och Christina Olin Suppleant: Ingrid Wäälma

Revisorer

Bengt Andersson och Christina Heintz

Suppleant: Thomas Davy

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft  11 protokollförda styrelsemöten konstituerande och ett extrainsatt styrelsemöte inkluderat.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes den 21 februari 2022 på Dammfrigården, Malmö.

Antalet medlemmar

Medlemsantalet i OVIS 22-12-31 var 233 personer. Samma tid 2021 var det 234 personer.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har varit 250 kronor.

Verksamhet Under 2022 har det arrangerats 20 aktiviteter av olika slag.

Upptaktsmöte

Den 13 september med sång av Matilda Bryngelsson och ackompanjemang av Elena Jordan. 50 deltagare.

Föreläsningar

På grund av pandemin genomfördes inga föreläsningar under tiden januari – mars.

Den 4 april föreläste Jan Mark om W.A. Mozarts ”Mitridate re di Ponto”  24 deltagare.

Den 11 april föreläste Nils-Göran Olve över ämnet ”Mezzosopraner och Altar” 38 deltagare.

Den 19 september föreläste Mats Natt och Dag om Bedrich Smetanas ”Brudköpet” 20 deltagare.

Den 26 september föreläste Jörgen Oldbring om Leo Janaceks ” Katya Kabanova” 28 deltagare.

Den 10 oktober föreläste Mats Natt och Dag om Charles Gounods ”Romeo och Julia” 25 deltagare. Den 31 oktober föreläste Mats Natt och Dag om Jacques Offenbacks ”Hoffmans äventyr” 28 deltagare.

Operabesök

Köpenhamn: Maskeradbalen den 22 januari inställd, Baletten ”Don Quijote” 19 deltagare, ”Katya Kabanova” 28 deltagare,  ”Askungen” 25 deltagare.

Malmö: ”Barberaren i Sevilla” 25 deltagare, Mitridate re di Ponto” 15 deltagare, ”Romeo och Julia” 28 deltagare.

Göteborg: ”Brudköpet” 23 deltagare, ”Hoffmanns äventyr”  19 deltagare. Varberg: ”Don Giovanni” 28 deltagare.

Operaresa

Hamburg: Staatsoper med Aida och Turandot och Elbphilharmonien med en konsert 38 deltagare.

Seminarium

Erik Graunes seminarium med 52  anmälda deltagare. Ämne: ”Den  romantiska primadonnan”.

OVIS-rösten

OVIS-rösten genomfördes den 6 och 7 november. Till finalen kom, med antalet gäster inkluderade, 40 personer.

Orfeusfesten

Orfeusfesten den 26 november blev, med kort varsel, inställd på grund av Covid-19.

Stipendier

Torsten Tegstams stipendium delades ut till Josef Zetterberg Pihl på årsmötet den 21 februari. Margit och Elis Anderssons stipendium ”Vitabystipendiet” delades ej heller ut 2022 med anledning av att Malmö Opera ej kunde erbjuda något tillfälle för utdelningen.

Sammanfattning av verksamheten

Tyvärr började inte OVIS-året 2022 lika positivt som 2021 slutade. Redan i januari fick vi, på grund av smittorisken, ställa in operabesöket i Köpenhamn den 22 januari. Likaledes sköts Erik Graunes seminarium den 5 februari fram till våren. Till styrelsens stora lättnad hade smittoläget förbättrats så att vi kunde ha ett fysiskt årsmöte på Dammfrigården den 21 februari. Därefter var smittoläget sådant att vi kunde genomföra alla planerade aktiviteter och Erik Graunes seminarium ägde rum den 7 maj. Planeringen inför hösten gjordes utan tanke på smittoläge och pandemi vilket kändes väldigt positivt. Ett stort bakslag kom emellertid på eftermiddagen den 25 november dagen innan Orfeusfesten. Coronaviruset hade slagit till. Personalen på restaurangen hade samtliga utom en drabbats av Covid-19. Det var, till vår enormt stora besvikelse, bara att ställa in.

Den planerade resan till Hamburg genomfördes, visserligen med FFP2 masker på vid vistelse inomhus utom vid matbordet, egentligen en bagatell med tanke på hur välplanerad och väl genomförd resan var.

Lokalfrågan är fortfarande inte helt tillfredställande löst men vi har tillgång till Dammfrigården och Tuppen. På grund av bristen på lokaler i Malmö är dessa båda hårt uppbokade så vi måste ha lång framförhållning för våra bokningar. Ingen av de båda är optimal men fullt användbara för våra behov med teknisk utrustning osv.

Medlemsbladet skickas månatligen ut digitalt. Särskilt viktig information skickas dessemellan liksom inbjudningar till olika aktiviteter. Även dessa digitalt. Till de medlemmar som saknar epostadress skickas dessa brevledes.

Efter det att restriktionerna släpptes har vi, glädjande nog, kunnat ha en  normal verksamhet med upptaktsmöte, föreläsningar och operabesök. Enda undantaget är Orfeusfesten. En sak har vi inte kunnat genomföra och det är utdelningen av Vitabystipendiet. Efter pandemin har vi inte, trots idoga försök, hittat ett lämpligt sammanhang eller tillfälle för att överlämna stipendiet. Vi hoppas nu att när en ny ledning kommer på plats på Operan, kunna etablera ett nytt samarbete. OVIS-rösten genomfördes den 6-7 november. Antalet anmälda sångare var 14 stycken av vilka 6 stycken gick vidare till finalen som hölls i  S:ta Maria församlingshem. Efter juryns överläggning utsågs sopranen Marta Cecilia Salöen som vinnare av OVIS-rösten. Publikens pris gick till mezzosopranen Lotta Bagge.

Höstens föreläsningar har genomförts av medlemmarna i OVIS, Jörgen Oldbring och Mats Natt och Dag. En stor eloge till dessa båda för väl genomfört arbete.

Översiktlig summering av OVIS ekonomi

Efter de förödande pandemiåren fortsätter medlemsantalet att långsamt stiga. Dock med en viss pendling uppåt och nedåt. Vi kan glädja oss åt att flera nya medlemmar har tillkommit. En del har av ålders-och hälsoskäl önskat avsluta sitt medlemskap. Det blir ett långsiktigt arbete att nå vårt ante pandemiresultat. Detta påverkar givetvis vår ekonomi. I januari och februari sjönk åter antalet aktiviteter på grund av en utökad smittorisk. Den 21 februari kunde dock årsmötet genomföras och Torsten Tegstams stipendium på 10 000 kronor utdelas till Josef Zetterberg Pihl. Därefter inleddes en mycket aktiv period fram till julen 2022. Dock med ett stort undantag, den på grund av covid 19 inställda Orfeus-festen. Utgiften för dryck till denna tillställning har förts över till 2023, eftersom styrelsen hoppas på att kunna planera någon annan form av gemensam aktivitet. Våra lokalbokningar på Dammfrigården och Tuppen är kostnadsfria. I inträdet ingår numera kaffe, te och kaka. Noteras bör att stipendierna till vinnaren av OVIS-rösten på 20 000 kronor och vinnaren av Publikens pris på 10 000 kronor i vår sångartävling är en gåva men bokförs som en kostnad. Resultatet blir därmed betydligt bättre än vad rapporten anger. En viss svårighet finns avseende bedömning av busstorlek till operahusen i Köpenhamn och Göteborg. Resorna har ökat i kostnad och den svenska kronan har lågt värde. Blir antalet anmälda deltagare lägre än vad styrelsen beräknat måste vår förening stå för mellanskillnaden i busskostnaden. Slutomdömet är ändå att vi har klarat det relativt bra.

Slutord

OVIS-året slutar med en förhoppning om att verksamheten även kommande år kan fortsätta på sedvanligt positivt sätt med operabesök, sammankomster och resor utan tankar på smittoläge och pandemi. Malmö i