Medlemsbrev, februari 2024

OVIS-medlemmar,

Ovis verksamhet är nu i full gång och starten har varit minst sagt lovande.

Kan historieboken bli levande? Ja, det kan den! Det vet alla som har varit på Jan Marks och Jörgen Oldbrings föreläsning om ”Drot och marsk” och därutöver upplevt samma föreställning på Köpenhamnsoperan.

Jan och Jörgen presenterade under en föreläsningskväll den danska nationaloperan ”Drot och marsk” av Peter Heise och librettisten Christian Richardt, en klargörande och medryckande introduktion till ett spännande stycke historia med intriger, kärlek, mord, vacker sång och musik och text med gammaldanska ord. Händelser så nära oss skåningar!

Besöket på Köpenhamnsoperan blev till en uppskattad operaupplevelse, annorlunda på ett fint sätt med utsökta texter, Michael Schønwandt som excellent dirigent och Johan Reuter som den helt superbe Stig marsk med ett framförande fyllt av pondus och skönsång.

OVIS-kalendern

Februari

Måndag 12 kl.19. Mats Natt och Dag föreläser om ”Madame Butterfly” och för det tekniska svarar Jörgen Oldbring. Plats: Immanuelskyrkan, Köpenhamnsvägen 3. Buss 1 och 10

Måndag den 19 kl.19 OVIS årsmöte 2024. Plats: Tuppen. Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Söndag 25 kl.15 Besök på Köpenhamnsoperan och ”Madame Butterfly”.

OVIS biljetter är slutsålda. Kontaktperson: Maj Ekman / 070-62 76 301.

Måndag 26 kl.19 Mats Natt och Dag föreläser om Turandot och Jörgen Oldbring är tekniskt ansvarig. Plats: Immanuelskyrkan.

Mars

Söndag 03 kl.16 Vi hör ”Turandot” på Malmö Opera. OVIS biljetter är slutsålda.

Kontaktperson: Kristina Holmqvist / 070-595 18 51.

________________________________________________________________________________________________

Påminnelser och noteringar

Christina Heintz, OVIS kassör, tar tacksamt emot årsavgiften på 250 kronor för ditt medlemskap i OVIS.

Bankgiro: 958- 5944 eller swish till 123 365 2666

________________________________________________________________________________________________

Du har väl inte glömt att anmäla dig till ”Ariadne på Naxos” av Richard Strauss?

Senaste inbetalningsdag är torsdagen den 12 februari.

Annons finns i medlemsbreven från december och januari.

Kontaktperson: Maj Ekman / 070- 62 76 301

________________________________________________________________________________________________

Förhandlingar pågår med Erik Graune angående ett eventuellt besök i maj.

________________________________________________________________________________________________

Vårens tänkta samarbete med MSOV uppskjutes till hösten. Det blev svårt att hitta flera för oss alla passande tider.

________________________________________________________________________________________________

Valberedningen står för nytänkande!

Inför årsmötet den 19 februari har valberedningen genom idogt arbete och nytänkande lyckats hitta medlemmar som är villiga att hjälpa till med styrelsearbetet i OVIS. Detta i en tid, som varken är lätt eller självklar.

Varmt tack till Anna Natt och Dag, Christina Olin och Ingrid Wäälma.

Sammankallande Anna kom på idén att samla nytillkomna medlemmar från 2022 /2023 till en informationsträff på La Barca med ingående toast och dryck. Styrelsemedlemmarna ombads informera om föreningen och de arbetsuppgifter som de ansvarar för och utför. 17 nya medlemmar infann sig och tog del av styrelsens och valberedningens information om OVIS. Kvällen blev synnerligen uppskattad och många trevliga och intressanta samtal hördes vid borden.

Vid träffens slut hade en ny kassör, utbildad ekonom, anmält sitt intresse och dessutom en intresserad suppleant. Lägg dessutom till att en av de nya medlemmarna redan vid ett annat tillfälle har tackat ja till en ordinarie plats i styrelsen. Nu väntar vi på årsmötets godkännande.

Med detta lugnande besked önskar jag er en fin februari!

”Es gibt keine abstrakte Musik; es gibt nur gute Musik und schlechte Musik. Wenn sie gut ist, bedeutet sie etwas”.

RICHARD STRAUSS

Med vänlig hälsning,                                                            

Kristina