Månad: juli 2022

Sångartävlingen OVIS-rösten 2022

Operaföreningen OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne) arrangerar varje höst sångartävlingen OVIS-rösten. Den som juryn bedömer som vinnare får ett stipendium på 20 000 kr. Dessutom utdelas ett ”publikens pris” på 10 000 kr. Priserna delas ut på OVIS årsfest den 26 november 2022 och vinnarna medverkar då med sång.

Här finns tidigare vinnare av OVIS-rösten presenterade.

Tävlingen är öppen för sångstuderande, födda 1987 eller senare, som har någon form av anknytning till Skåne eller Öresundsregionen, inkluderat Köpenhamnsområdet.

Tidigare vinnare av OVIS-rösten får inte ställa upp på nytt. Övriga som deltagit förut är välkomna att anmäla sig på nytt.

Tävlingsrepertoar

Två operaarior eller en operaaria och en aria/sång ur operett, romans eller en annan sång. Allt skall framföras på originalspråket.


Provsjungning inför juryn sker söndag 6 november 2022. Till pianoackompanjemang framförs då de verk som den tävlande har anmält. Pianist: Elena Jordan

Juryn nominerar efter provsjungningen högst åtta sångare som går vidare till finalen.


Finalen är måndag 7 november 2022.

Juryn: Britta Möllerström – sopran, Ulrika Nettelbladt – logoped (ordförande), Bengt Krantz – baryton, Clas Sköld – bas samt en ersättare för Lars Tibell.

När anmälan inkommit kontaktas varje sökande för kompletterande information om till vem noterna skall skickas samt om tid och plats för provsjungning resp. final.

Anmälningsformulär laddas ner härAnmälan ska vara oss tillhanda senast 20 oktober. Skickas till: OVIS, Box 4520, 203 20 Malmö eller med e-post till: info@ovis.nu