Vitabystipendiet

Margit och Elis Andersons i Vitaby stipendiefond för sångstuderande  

En testamenterad gåva från makarna Margit och Elis Anderson, en gång aktiva medlemmar i OVIS, innebar att OVIS genom ett arv fick förtroendet att förvalta en stipendiefond. Efter sin pensionering köpte och flyttade makarna till ett vackert hus byggt på 1920-talet och beläget i den då blomstrande lilla byn Vitaby, cirka 5 kilometer väster om Kivik. Enligt ett testamente från 2001, då Margit avled, och ett senare delvis korrigerat testamente från 2013 fanns ett önskemål om att efter försäljning och betalda omkostnader för deras hem, resterande penningbelopp skulle placeras i en stipendiefond för unga sångare under utbildning. Ovis och dess styrelse fick förtroendet att förvalta denna fond.

För att fullfölja detta önskemål lades huset ut till försäljning 2016 och köpekontraktet undertecknades 2017. Vitabystipendiet delades ut första gången i maj 2018.

Följande stipuleras:

  • En stipendiesumma på 100 000 kronor delas ut till en eller två sångare varje eller vartannat år.
  • Stipendiet är avsett för sångare som är i början av sin professionella karriär och har någon form av anknytning till Skåne eller Öresundsregionen.
  • En stipendiekommitté med minst fem medlemmar ska tillsättas där ordföranden i OVIS ingår liksom ytterligare en styrelseledamot alt. en adjungerad ledamot. De övriga medlemmarna ska vara personer med yrkesmässigt stor kännedom om unga sångare verksamma i regionen.
  • Kommittén tar fram förslag på stipendiater, men OVIS medlemmar är också välkomna att lämna förslag på mottagare av stipendiet.
  • Stipendiekommittén lämnar förslag till stipendiat(er)  till OVIS styrelse.
  • OVIS styrelse fattar därefter beslut om vem som ska tilldelas stipendiet.
  • Stipendiet ska användas till fortsatta sångstudier efter stipendiatens eget upplägg.

Stipendiet delas ut i maj vid vårkonserten på Malmö Opera då programmet för kommande säsong presenteras. Stipendiaten sjunger vid stipendieutdelningen.

Tidigare vinnare av Margit och Elis Andersons i Vitaby stipendiefond för sångstuderande

 2018     Emma Sventelius

2019     Tobias Westman

2020     Inställt med anledning av pandemin

2021     Inställt med anledning av pandemin

2022 Tillfälle för utdelning saknas

2023 Tillfälle för utdelning saknas

2024 Hannes Öberg, Fabian Düberg / två stipendiater