Månad: februari 2024

Torsten Tegstams stipendium till Linnea Nordenback

Linnea Nordenback har 2024 tilldelats ett stipendium ur Torsten Tegstams fond för unga sångare, bosatta eller verksamma i Skåne och som ännu studerar eller är i början av sin karriär som sångare.

Styrelsens motivering:

”För en uttrycksfull,

väl egaliserad sopranröst

med varm och bärig

klang samt fin höjd.”

Bild: Kerstin Falk

OVIS gratulerar Linnea Nordenback till stipendiet och önskar henne fortsatt framgång i karriären.

En baryton och en tenor!

Barytonen Hannes Öberg.

Bilden från Göteborgsoperan,

där Hannes är solist.

Tenoren Fabian Düberg

Mottagarna av Elis och Margit Andersons i Vitaby stipendiefond har 2024 tilldelats Hannes Öberg och Fabian Düberg. Båda har med framgång startat sin professionella karriär och rönt framgångar i såväl Sverige som utomlands. Med ett stipendium på 100 000 kronor vardera, som ska användas till fortsatta sångstudier efter stipendiaternas egna val, önskar OVIS Hannes och Fabian ett varmt LYCKA TILL!

Utdelning av stipendierna sker på Malmö Opera i april.