Stipendieutdelning

OVIS styrelse delar årligen ut ett stipendium på 10000 kronor ur Torsten Tegstams fond för sångare verksamma eller bosatta i Skåne. Stipendiet för 2023 har tilldelats sopranen Elsa-Maija Helminen, som är född i Finland och som sedan 2021 har studerat vid Malmö Musikhögskola, där hon nu avlagt sin masterexamen. Hon har valt att bo kvar i Malmö och fortsätta sina studier. Elsa-Maija har en fyllig mörkfärgad sopran. Hon har uppvisat en god musikalitet som vittnar om en gedigen erfarenhet som musiker. Rösten har en god utvecklingspotential.

OVIS gratulerar till stipendiet och önskar LYCKA TILL med den fortsatta karriären.

Aktuellt augusti, september, oktober

Augusti

Torsdagen den 31 kl. 19 ”Aida” av Verdi. Föreläsning av Mats Natt och Dag på Dammfrigården.

September

Söndagen den 3 kl. 15 ”Aida” på Köpenhamnsoperan, nya scenen. Se medlemsbrev juni s.6.

Tisdagen den 5 kl. 19 OVIS upptaktsmöte på Tuppen.Sång av Elsa-Maija Helminen.

Måndagen den 25 kl. 19 Jan Mark föreläser om ”Titus” av Mozart. Plats: Dammfrigården.

Oktober

Söndagen den 8 kl. 15 På operan i Köpenhamn, nya scenen, hör vi ”Titus”.

Måndagen den 9 kl. 19 Besök av violinisten Rebecka Karlsson. Plats: Dammfrigården.

Lördagen den 14 Juryns uttagning till finalen i OVIS-rösten. Plats: ”Gulan”.

Måndagen den 16 kl. 19 Mats Natt och Dag föreläser om ”Eugen Onegin” på Dammfrigården.

Måndagen den 23 kl. 19 Final i OVIS-rösten på Sankta Marias församlingshem.

Söndagen den 29 oktober kl. 15 ”Eugen Onegin” på Köpenhamnsoperan, nya scenen. Se julibrevet.

OViS på slottsbesök

Årets sommaroperor avnjöts i Vadstena och på Läckö. På det gamla Wasaslottet, byggt 1545-1550 upplevde vi ”Andefabriken” som var en mörk historia både när det gäller rumsupplevelsen och innehållet. Daniel Nelsons musik var helt anpassad till det ovanliga innehållet och förstärkte väl upplevelsen och tolkningen. Mezzosopranen Rebecka Wallroth är värd en extra eloge för en vacker röst och en trovärdig rolltolkning.

För ”Macbeth” av Verdi var Läckö slott den perfekta scenen för ett uppförande av en opera som utspelades på 1000-talet och tillika med ett grymt och oförsonligt skeende. Sångprestationerna i operan var jämna och berömvärda. Vid några tillfällen försvann sången i musiken. Det var en mycket nöjd och uppskattande publik som lämnade de värmande filtarna på borggården för återtransport i sommarnatten.