Sångartävlingen OVIS-rösten – stipendier på 20 000 kr och 10 000 kr

Operaföreningen OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne) arrangerar varje höst sångartävlingen OVIS-rösten. Den som juryn bedömer som vinnare får ett stipendium på 20 000 kr. Dessutom utdelas ett ”publikens pris” på 10 000 kr. Priserna delas ut på OVIS årsfest den 23 november 2024 och vinnarna medverkar då med sång.

Här finns tidigare vinnare av OVIS-rösten presenterade.

Tävlingen är öppen för sångstuderande, födda 1989 eller senare, som har någon form av anknytning till Skåne eller Öresundsregionen, inkluderat Köpenhamnsområdet.  Något av följande kriterier ska uppfyllas av den tävlande:

  • vara född i Skåne eller Öresundsregionen
  • gått i någon form av skola inom angivet område t. ex. grundskola, kulturskola, musikgymnasium, akademi, högskola eller universitet.

Tidigare vinnare av OVIS-rösten får inte ställa upp på nytt. Övriga som deltagit förut är välkomna att anmäla sig.

Tävlingsrepertoar Två operaarior eller en operaaria och en aria/sång ur operett, romans eller en annan sång. Allt skall framföras på originalspråket.

Provsjungning inför juryn sker lördag 26 oktober, 2024. Till pianoackompanjemang framförs då de verk som den tävlande har anmält.  Pianist: Elena Jordan Plats: Gulan, Malmö.

Juryn nominerar efter provsjungningen 6 – 8 sångare som går vidare till finalen.

Finalen äger rum måndag 28 oktober, 2024. Plats: Sankta Maria församlingshem, Malmö

Juryns medlemmar: Bengt Krantz – baryton, Britta Möllerström – sopran, Ulrika Nettelbladt – logoped, Clas Sköld – bas, ersättare för Lars Tibell – tenor och Kristina Holmqvist – ordförande i OVIS.

Här finns ansökningsblankett och övrig information

När anmälan inkommit kontaktas varje sökande för kompletterande information om när och till vem noterna skall skickas samt påminnelse om tid och plats för provsjungning respektive final.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 13 oktober. Bifoga gärna ett foto som vi har rätt att använda i syfte att informera om tävlingen och tillhörande evenemang.

Skickas med e-post till: info@ovis.nu

För ytterligare upplysningar kontakta: Kristina Holmqvist, e-postadress:  info@ovis.nu 

Vill ni höra en stjärna…

Sopranen Britta Möllerström avslutade säsongen 2023/2024 med en nostalgisk och efterlängtad presentation av sin lysande karriär på Malmö Stadsteater, i Stockholm, Oslo, Moskva, Tyskland och på Glyndebourne. Hennes vackra och välmodulerade röst fanns med i ett stort antal inspelningar. Även på digitala bilder kunde vi följa hennes elegans på scenerna samt via utställda tavlor.

Bild: Kerstin Falk

Med välbehag återupplevde vi besöken på Malmö Stadsteater, minnen som vi för alltid bär med oss.

Kattasnurra, vasspipa och skogsdjävul

Om ovanstående instrument och flera ljudverktyg höll musikarkeologen Cajsa S. Lund en intressant föreläsning för OVIS medlemmar. Hon förde oss med till forntid och medeltid, där flera av våra sentida instrument har sina rötter.

Cajsa har hållit sina föreläsningar i många länder och det visade sig att hon även med stor skicklighet kunden traktera sina medhavda instrument, vilket kan förvåna. Det visade sig emellertid att Cajsa under ett antal år spelat fagott i MSO (Malmö Symfoniorkester).

En givande föreläsning som tog upp det äldsta av musikhistorien.