Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023 för OVIS (Operakonstens vänner i Skåne)

Verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Styrelse

Ordförande:                       Kristina Holmqvist

Kassör:                               Christina Heintz

Sekreterare:                       Kerstin Falk

Övriga ledamöter:             Maj Ekman, Ingela Lavack, (en vakans)

Suppleanter:                       Lisbeth Enander, Mats Natt och Dag

Valberedning

Ordinarie:                          Anna Natt och Dag, sammankallande och Christina Olin

Suppleant:                          Ingrid Wäälma

Revisorer

Ordinarie:                          Tomas Davy och Lars Engström

Suppleant:                         Vakant

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöte, varav ett konstituerande sammanträde.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes den 20 februari på Dammfrigården i Malmö med 42 medlemmar. Vid årsmötet framträdde sopranen Lotta Bagge ackompanjerad av Elena Jordan.

Antal medlemmar

Medlemsantalet i OVIS den 31 december 2023 var 204 personer.

Samma tid 2022 var det 233 personer.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har varit 250 kronor.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Verksamhet

Upptaktsmöte

Föreningens upptaktsmöte avhölls den 5 september på Mötesplats Tuppen för 36 medlemmar.

                                                                                                                                                                                                                                                                    2(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Föreläsningar

Följande föreläsningar har genomförts under året:

6 mars                                 Die Schweigsame Frau      Jörgen Oldbring                 24 deltagare

13 mars         Rösten i tal och sång                                Ulrika Nettelbladt              37 deltagare

3 april                                 Fallet Makropulos                                   Nils-Göran Olve                 33  deltagare

8 maj                                  Nabucco                                                   Mats Natt och Dag             19 deltagare

25 maj                                La Traviata                                              Mats Natt och Dag             24 deltagare

12 juli                                 Macbeth                                                   Mats Natt och Dag             24 deltagare deltagare                       

31 augusti     Aida                                                               Mats Natt och Dag             26 deltagare

25 september Titus                                                              Jan Mark                            33 deltagare

9 oktober      Tidig musik i Sverige och

                        att arbeta med tidig musik Rebecka Karlsson              37 deltagare

16 oktober    Eugen Onegin                                                               Mats Natt och Dag             30 deltagare

6 november   Lohengrin                                                 Mats Natt och Dag             36 deltagare 

27 november Don Giovanni                                                                Mats Natt och Dag             25 deltagare

Samtliga föreläsningar samt nedanstående symposium och seminarium har genomförts med stöd av Jörgen Oldbrings medverkan kring ljud och bild.

Operabesök

Malmö                               

31 januari      Figaros Bröllop                                       19 deltagare

26 april         Fallet Makropulos                                    8 deltagare

1 december  Don Giovanni                                           9 deltagare

Göteborg

19 mars         Die Schweigsame Frau      24 deltagare

28 maj          Nabucco                                                 18 deltagare 

Köpenhamn

3 juni              La Traviata                                           29 deltagare 

3 september  Aida                                                     28 deltagare

8 oktober      Titus                                                      20 deltagare

29 oktober    Eugen Onegin                                       23 deltagare

17 december Nötknäpparen                                      13 deltagare

Operaresor

  • Dresden, Mästersångarna i Nürnberg och Berlin,Tannhäuser, 9-12 maj, 33 deltagare
  • Vadstena, Andefabriken och Lidköping/Läckö slott, Macbeth, 25-27 juli, 25 deltagare
  • Amsterdam, Lohengrin samt två konserter på Concertgebouw, 10-12 november, 23 deltagare

Symposium

Inför operaresan till Dresden och Berlin genomfördes ett symposium den 22 april på Kockum Fritid för 33 deltagare, kring Wagner, Mästersångarna i Nürnberg och Tannhäuser. Föreläsare var Bo Rydnert och Mats Natt och Dag.

                                                                                                                                                                                                                                                                    3(4)

Seminarium

Erik Graune höll den 11 februari ett seminarium på Kockum Fritid, kring Belle nuit o nuit d´amour, en operaöverblick kring Venedig med omgivningar för 48 deltagare.                                                                                                                                                   

OVIS-rösten

Finalen i OVIS-rösten genomfördes den 23 oktober med 32 medlemmar samt några gäster närvarande. Vinnare av OVIS-rösten var sopranen Elisabeth Nesje Sandnes och sopranen Linnea Nordenback vann publikens pris.

Orfeusfesten

Årets Orfeusfest gick av stapeln den 18 november på Annebergsgården. 32 medlemmar deltog och vinnarna från OVIS-rösten underhöll gästerna.

Stipendier

Torsten Tegstams stipendium delades ut till sopranen Elsa-Maija Helminen. Under året har det inte getts möjlighet till utdelning av Vitabystipendiet.

Sammanfattning av verksamheten

Under 2023 har föreningens verksamhet kommit i gång igen med ett stort antal aktiviteter efter en tid av covidrestriktioner och inställda föreställningar.

Information till medlemmarna har gått ut varje månad via ett medlemsbrev från ordföranden.

Lokalfrågan är fortfarande ett problem på grund av renovering, konkurser och ägarbyten, en spegling av ett samhälle som har svårt att återhämta sig efter pandemi och inflation.

Medlemsantalet ökar stadigt tack vare aktiva medlemmar som värvar vänner och bekanta till vår förening. Styrelsen följer detta noggrant.

Valberedningen har varit mycket aktiva och gjort sitt yttersta att hitta lämpliga styrelse-ledamöter men svårigheterna har varit på gränsen till det omöjliga.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Anna Natt och Dag, Christina Olin och Ingrid Wäälma för ett mycket ambitiöst arbete i valberedningen.

Översiktlig summering av OVIS ekonomi

Under pandemin tappade vi många medlemmar men det sker kontinuerligt en upphämtning.

Det finns också kvar en viss tröghet i anmälningarna till våra operabesök men efter påminnelser har vi mestadels lyckats fylla platserna och därmed minimerat eventuella förluster. Totalt sett har operaresorna ändå gått med ett överskott. Resan till Vadstena-Läckö har ett stort överskott beroende på att vi inte fått någon faktura från restaurangen i Vadstena trots flera påstötningar.

Vi håller detta under bevakning.

Glädjande är att vi under året fått lite ränta på våra innestående medel. Styrelsen bevakar detta och öppnar nya räntebärande konton där det kan fungera, dvs medlen måste stå orörda under viss tid, t ex 3 mån. Resegarantin för Vadstena-Läcköresan hanterades direkt via Kammarkollegiet istället för via banken, så istället för att betala garantiprovision till banken erhöll vi ränta på innestående kapital från Kammarkollegiet.

                                                                                                                                                                                                                                                                    4(4)

OVIS-röstens stipendier på sammanlagt 30 000 kr har återigen behandlats som gåva i bokföringen och inte som en kostnad som skulle påverka resultatet. Det egna kapitalet har minskat med 30 000 kr. Rörelseresultatet är i år 25 163 kr, vilket är bättre än 2022, även med hänsyn till hur stipendierna har bokförts.                                                                                                                                                                                                                                                

Stiftelsen Torsten Tegstams stipendiefond för sångare i Skåne har en egen ekonomi som sköts av OVIS och revideras samtidigt med OVIS ekonomi. En del av kapitalet 60 000 kr har stått på räntebärande konto under året. Inga nya medel tillförs stiftelsen utan utdelning sker så länge kapitalet tillåter. Mindre kostnader i samband med utdelningen kan förekomma.

Malmö i januari 2024