Styrelse

Enligt årsmöte 2024

Kristina Holmqvist, Ordförande       070- 595 18 51       mkristina266@gmail.com

Kerstin Falk, Vice ordförande

Eva Lundgren, Kassör

Christina Heintz, Biträdande kassör

Kerstin Falk, Sekreterare

Gunnar Johansson, Ledamot

Ingela Lavack, Ledamot

Mats Natt och Dag, Ledamot

Lisbeth Enander, Suppleant

Lisbeth Erlandsson, Suppleant

OVIS revisorer

Enligt årsmöte 2024

Thomas Davy

Lars Engström

Vakant, Suppleant

OVIS valberedning

Enligt årsmöte 2024

Anna Natt och Dag (sammankallande)                                   

Christina Olin                          

Vakant, Suppleant

E-post:   info@ovis.nu