Styrelse

Enligt årsmöte 2021

Kristina Holmqvist    Ordförande       070- 595 18 51       mkristina266@gmail.com

Christina Heintz         Kassör

Brita Nilsson               Sekreterare

Maj Ekman                   Ledamot

Kjell Björk                    Ledamot

Jan Gunnerdal           Ledamot

Kerstin Falk                 Suppleant

Leif Rilfors                   Suppleant

OVIS revisorer

Enligt årsmöte 2021

Bengt Andersson

Alf Nilsson

Thomas Davy              Suppleant

OVIS valberedning

Enligt årsmöte 2021

Christina Olin                                      christina.ml.olin@gmail.com

Anna Natt och Dag                            nattochdag.annac@gmail.com

Ingrid Wäälma           Suppleant     johan.waalma@gmail.com

E-post:   info@ovis.nu