Erik Graunes seminarium den 5/2 är inställt!

Med anledning av rådande smittläge har OVIS styrelse i samråd med Erik Graune valt att uppskjuta seminariet till april alternativt maj. Återbetalning av erlagd avgift kommer att ske omgående.