Minnesord Sven Tollin

Ovis hedersmedlem, Sven Tollin, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 97 år. Sven var en ordens mästare i den journalistiska och bokliga världen, men även en god talare och musikälskare, som fann sig väl tillrätta i den kulturella delen av livet. Under sitt yrkesverksamma liv skapade han ett stort kontaktnät av människor med betydelse i den kulturella världen.

1980 tog Sven initiativet till att grunda OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne). Ett lovvärt steg som tyder på lyhördhet och framsynthet för de behov som finns i samhället och naturligtvis en vilja att skapa ett utökat intresse för operakonsten. Sven blev föreningens förste ordförande fram till 1988. Under denna tid hann Sven och hans styrelse med att 1981 inrätta ”Orfeus-statyetten”, en utmärkelse som instiftades för att hedra årets bästa operaprestation i Skåne.

Som hedersmedlem besökte Sven årligen Orfeus-festen, då OVIS födelsedag firades. Han fanns även på plats vid våra årsmöten, alltid lika elegant klädd och alltid beredd att hålla ett av sina välformulerade och genomtänkta tal. Han var en medlem som syntes och hördes.

Döden är slutgiltig och sätter ofta mycket abrupt en punkt för ett aktivt liv. För medlemmarna i OVIS betyder det att vid nästa Orfeus-fest kommer en plats att stå helt tom – Sven Tollins plats bland OVIS medlemmar

Ingrid Wäälma

Kristina Holmqvist