Operaseminarium – OVIS 7 maj 2022

”Den romantiska operaprimadonnan – men även den romantiska operahjälten”

Könsrollernas utvecklingshistoria i operan från Monteverdi till Verdi med fokus på den italienska belcantooperans kvinnogestalter hos Bellini och Donizetti av och med Erik Graune.

Sedan 1989 har Erik Graune årligen erbjudit OVIS en heldagsföreläsning med undantag av 2000 och 2021. Rubrikerna på föreläsningarna är alla valda med stor eftertanke. Ovanstående rubrik står för 2022 års seminarium som innebar en givande och intressant resa genom flera århundraden.

Med hjälp av underrubriker startade Erik med ”Operahjältinnan under operans första århundrade” och gick därefter över till ”Operahjältinnan och kastrathjälten i barockoperans Opera seria”, ”Könsrollernas status och förförelse hos Mozart och så vidare framåt i tiden med hjälp av ett väl förberett samarbete med OVIS tekniker, Jörgen Oldbring.

Via Rossini nådde vi så småningom fram till Bellini och Donizetti och mot den fullt utvecklade operaromantiken. Vi hade då låtit oss förföras av väl valda duetter och arior framtagna med stor säkerhet och en djup och bred kunskap om operakonstens historia. Även de europeiska ländernas och operahusens olika uppfattning av och inställning till operakonsten berördes och förklarades. En väl genomförd dag som vi väntat länge på!