Tegstamstipendiet till Josef Zetterberg Pihl

2022 års utdelning av stipendiet ur Torsten Tegstams fond för utbildning till begåvade opera-, romans- och oratoriesångare, verksamma eller bosatta i Skåne, som ännu studerar och är i början av sin karriär, har tilldelats Josef Zetterberg Pihl.

Med stor skicklighet och känsla ackompanjerade Markus Kvint på piano till Josefs utvalda sånger, ”Kung Eriks visor”, med musik av Ture Rangström och text av Gustaf Fröding.

Ovis gratulerar Josef Zetterberg Pihl till Tegstamstipendiet 2022 och önskar honom framgång och ett stort LYCKA TILL med de fortsatta studierna.