Tegstamstipendiet till Josef Zetterberg Pihl

2022 års utdelning av stipendiet ur Torsten Tegstams fond för utbildning till begåvade opera-, romans- och oratoriesångare, verksamma eller bosatta i Skåne, som ännu studerar och är i början av sin karriär, har tilldelats Josef Zetterberg Pihl.

Med stor skicklighet och känsla ackompanjerade Markus Kvint på piano till Josefs utvalda sånger, ”Kung Eriks visor”, med musik av Ture Rangström och text av Gustaf Fröding.

Ovis gratulerar Josef Zetterberg Pihl till Tegstamstipendiet 2022 och önskar honom framgång och ett stort LYCKA TILL med de fortsatta studierna.

Stipendieutdelning 2022

OVIS styrelse har utsett 2022 års stipendiat, som tilldelas 10 000 kronor ur ”Torsten Tegstams fond för sångare verksamma eller bosatta i Skåne”. Stipendiet tilldelas Josef Zetterberg Pihl, som är född i Lund och har medverkat på Malmö Opera som solist och i barnkören. 2020-2022 studerar Josef på Vadstena Sång-och Pianoakademi.Stipendiet delas ut för utbildning till ”begåvade opera-, romans- och oratoriesångare som ännu studerar eller är i början av sin karriär. Utdelning av stipendiet sker efter OVIS årsmöte måndagen den 21 februari på Dammfrigården. Med glädje och stolthet önskar vi Josef all framgång och ett varmt LYCKA TILL!

.

Årsmöte enligt planering!

Styrelsen står fast vid den planering som tidigare lämnats – årsmöte måndagen den 21 februari kl. 19.00 på Dammfrigården. Utdelning av Tegstamstipendiet kommer då även att ske. Till vilken sångare meddelar styrelsen om en vecka vid utskicket av erforderliga handlingar inför styrelsemötet. Detta under förutsättning att smittläget inte tar en oförutsedd vändning.

Anmäl ert deltagande i årsmötet på info@ovis.nu Vi hoppas innerligt att alla får plats som önskar att komma. Samtidigt står det öppet att göra ett eget val. Med önskan om att få till ett bra och snabbt årsmöte med möjlighet att hylla vår mottagare av Tegstamstipendiet.

Mycket välkomna!