Tack för operaåret 2023!

Till medlemmar, föreläsare, tekniskt ansvarige, juryn i OVIS-rösten, uttagningskommittén för Vitabystipendiet, skribenter i vårt medlemsbrev, BK Travel Solutions och övriga behjälpliga – ett stort och varmt tack för det gångna året.

Styrelsen i OVIS önskar er och besökare på vår hemsida

En GOD JUL och Ett GOTT NYTT OPERAÅR 2024!