En baryton och en tenor!

Barytonen Hannes Öberg.

Bilden från Göteborgsoperan,

där Hannes är solist.

Tenoren Fabian Düberg

Mottagarna av Elis och Margit Andersons i Vitaby stipendiefond har 2024 tilldelats Hannes Öberg och Fabian Düberg. Båda har med framgång startat sin professionella karriär och rönt framgångar i såväl Sverige som utomlands. Med ett stipendium på 100 000 kronor vardera, som ska användas till fortsatta sångstudier efter stipendiaternas egna val, önskar OVIS Hannes och Fabian ett varmt LYCKA TILL!

Utdelning av stipendierna sker på Malmö Opera i april.