Medlemsbrev, april 2021

Medlemmar och besökare på OVIS hemsida

Längtan efter en återgång till det normala är större än någonsin. Ljuset är tillbaka och vaccineringen pågår – två steg i rätt riktning. 

Maj Ekman, vår kontaktperson för Gamle Scene och Operaen på Holmen i Köpenhamn, meddelar att även baletten ”Napoli” nu är inställd. Största delen av säsongen 2020/2021 försvann härmed bakom en dimridå. 

Medan vi ändå befinner oss i Danmark vill vår kassör påminna om prenumerationen på tidskriften Ascolta, som sedan flera år ges ut av Operaens Venner i Danmark. Denna utkommer med sex nummer per år och har med sina cirka 64 sidor ett brett innehåll med översiktsartiklar, recensioner av aktuella föreställningar och debattartiklar m.m. Tidningen är synnerligen läsvärd. Vid inbetalning av prenumerationen blir du som en bonus även medlem i Operaens Venner i Danmark.  Kostnaden är 475 SEK som sätts in på OVIS bankgiro 958-5944 innan den 30 juni. Efter detta datum höjs avgiften till 530 SEK.  Skriv namn, adress och Ascolta vid inbetalningen. 

Vår hemsida börjar ta form och visar vår verksamhet i ord och bild.  Adressen är densamma www.ovis.nu 

Föreningen är uppsagd från den gamla mailadressen och den nya adressen är kopplad till OVIS hemsida och ändrad till info@ovis.nu  Från denna adress skickas nu all e-post till våra medlemmar. 

Sekreteraren i OVIS, Brita Nilsson, har skapat ett ”reklamblad” med syfte att stärka och utöka vårt medlemsantal. Bladet är tänkt att anslås på utvalda platser. 

För att snabbt kunna få igång verksamheten då restriktionerna hävs, bevakar vi nu  även Danmark Radios Konserthus i DR-byn och Göteborgs Konserthus. Kerstin Falk följer nyhetsbreven och ansvarar för detta. 

Aktuell information lägges löpande ut på hemsidan. Du som inte är uppkopplad, be gärna någon god vän, som har denna möjlighet, att informera dig direkt då något nytt snabbt måste annonseras. Skapa kontakter och hjälp varandra! Vi fortsätter att skicka medlems-utskicken i papper till er, men är något akut använder vi e-postutskick och om möjligt telefon. 

Vi förstår att ni saknar vårt fina Medlemsblad, men detta får tillfälligt vila, då det står för en hög kostnad. 

Nya vägval måste sökas i en tid som tvingar oss till reflektion. 

Styrelsen i OVIS/ 

Kristina Holmqvist 

Ordförande