Medlemsbrev, februari 2021

Hej alla OVIS-medlemmar!

Stort tack för ert deltagande i årsmötet via poströstning – 173 medlemmar skickade in  sina svarskuvert. Den nya styrelsen har tillträtt och tackar för visat förtroende.

Vår tidigare ordförande Jörgen Oldbring blev avtackad efter ett synnerligen väl genomfört ledarskap, då föreningen blomstrade och intressanta, spännande  och noggrant planerade aktiviteter avlöste varandra.

Ett stort tack till Jörgen för de minnesvärda åren 2015 – 2021.

Vi tackar även Ingvar Jaxell för mångårigt deltagande som ledamot i styrelsen. Hans repertoarkännedom är stor och antalet operabesök är oräkneliga.

Vår tillvaro befinner sig sedan drygt ett år i ett kulturellt vakuum. Kulturinstitutionerna är stängda , möteslokalerna är belagda med restriktioner och de sociala kontakterna är oftast förpassade till ett kort möte med avstånd ute i friska luften.

Det förlösande ordet i nuläget är vaccin. Förhoppningsvis kan vi efter denna/dessa sprutor återgå till ett liv fyllt av det vi saknar så oändligt mycket – det kulturella och det sociala livet som ger oss så mycket glädje och energi.

Arbetet ligger dock inte i träda. Den nya styrelsen kommer att arbeta i små grupper med olika ansvarsområden. I dessa grupper kan även våra medlemmar ingå med sin erfarenhet och sina kompetenser. I OVIS finns ett imponerande kunnande som vi inte alltid känner till och som vi gärna vill få nytta och glädje av.

Medlemsbladet, som är mycket uppskattat men samtidigt oerhört kostsamt, får vila någon tid framöver. Jörgens editionsbedrift är inte något vi bara kan ta över och fortsätta med direkt. Utskick till medlemmarna i form av mail, och om uppkoppling saknas via post, får ersätta vårt medlemsblad i ett inledningsskede.

Detta gäller också för OVIS hemsida som i nuläget är nedsläckt och som ska knytas direkt till styrelsen. De tekniska detaljerna är snart klara. Vi tackar Lars Nyberg, som i början av seklet på eget förslag erbjöd sig att starta en hemsida för OVIS. Ett lovvärt initiativ som vi verkligen uppskattat och haft glädje av. Arbetet  med hemsidan kommer att ske löpande med publicering allteftersom arbetet fortskrider. Ber er ha tålamod med detta.

Malmö Opera har nu meddelat sina ombud att en uppsättning av ”En midsommarnattsdröm” kommer att ske i oktober och november. Något att se fam emot i höst. Givetvis förbokar OVIS biljetter till denna. Vi ligger redan i startgroparna även till så mycket annat spännande.

Angående resan till Hamburg hänvisar jag till resebyrån. Jag kommer dock att ta kontakt med ansvarig några dagar in i mars för att diskutera situationen.

Vi påminner om medlemsavgiften för 2021. Tacksam för inbetalning av denna.

Annons finns på anslagstavlan på nästa sida.

Vi ser optimistiskt framåt, vi drar upp riktlinjer för vårt fortsatta arbete och vi saknar er väldigt mycket.

Allt gott till er alla!                                                                                                                 

Styrelsen i OVIS genom

Kristina  Holmqvist