Medlemsbrev, april 2022

OVIS-medlemmar!

Månaderna rusar iväg och vi närmar oss lite varmare tider. Det vi hoppas på nu är att planerade besök och aktiviteter kan genomföras. Utbud och möjligheter är fortfarande begränsat och det gäller att ta vara på det som erbjuds.

April månad startar med Jan Marks föreläsning måndagen den 4 april kl. 19.00 -21.00 på Dammfrigården och handlar om Mozarts första opera ”Mitridate”, som tidigare annonserats. Okänd för de flesta av oss och komponerad av en 14-åring. Föreläsningen kommer att visa att Mozart, sin ålder till trots, lyckats skapa ett väl hörbart verk. Detta vill vi inte missa och inte heller den högt uppskattade Concerto Copenhagen. Även icke medlemmar är välkomna.

Inträde: 50 kronor. Kaffe / vatten och kaka erbjudes.

Veckan efter, måndagen den 11 april återkommer Nils-Göran Olve med en föreläsning på Dammfrigården kl.19.00 – 21.00. Inträde och servering som föregående måndag. Här följer Nils-Görans presentation av ämnesvalet: ”Svenska altsångerskor och mezzosopraner” är ämnet när Nils-Göran Olve återigen gästar OVIS. Han har valt ut drygt ett dussin från hela 1900-talet, många som Karin Branzell, Kerstin Thorborg och Kerstin Meyer internationellt ledande namn under en stor del av århundradet. Lägger vi till senare sångare som vi också får höra exempel på som Anne Sofie von Otter och Anna Larsson, så har det i 100 år alltid funnits svenska världssångare i detta röstfack. Inför höstens final i OVIS-rösten är detta ett bra tillfälle att lära sig mer om två av röstfacken. Mycket välkomna till denna kväll!

Skärtorsdagen den 14 april kl. 19.00 upplever vi ”Mitridate” på Malmö Opera. Inbjudan inkl. biljetter till de anmälda har skickats till hemadresserna.

Lördagen den 7 maj håller Erik Graune sitt emotsedda seminarium – dvs. om tillräckligt många har anmält sig. Medtag gärna intresserade vänner! Anmälan genom att sätta in 800 kronor på OVIS bankgiro 958-5944 eller swisha 1233652666. Seminariets rubrik: ” Den romantiska operaprimadonnan – men även den romantiske operahjälten”.    Annonsen finns i Medlemsbrev mars 2022.  Kontaktperson: Jan Gunnerdal:  070-818 21 22

Söndagen den 15 maj ser vi baletten Don Quijote på den Gamle Scene i Köpenhamn. Annons finns i Medlemsbrev februari 2022.  Kontaktperson: Kerstin Falk: 070-943 77 65

Inför sommarens besök på Warbergs Teater väntar vi på biljettsläppet och ber därför att få återkomma. Ett extra utskick göres vid behov.

Det så efterlängtade besöket i Hamburg blev till en höjdpunkt för ressugna OVIS-medlemmar med Aida av Verdi och Turandot av Puccini på Staatsoper och en Sympatikonsert på Elbphilharmonie för Ukraina och till dess av krig lidande befolkning.

I detta medlemsbrev bifogas Kent Naganos översatta skriftliga tal till konsertens publik. Kent Nagano är musikchef på Staatsoper i Hamburg, vars symfoniorkester spelade vid vårt besök på Elbphilharmonie. (Kent Nagano dirigerade på konserthuset i Göteborg då OVIS fanns på plats efter resan till Karlstad och Oslo).                 ”Alla – ni, kära musikvänner och musiker och medlemmar i den filharmoniska Staatsorkestern och jag, Kent Nagano – vi alla står skakade och som förlamade inför detta krig som den ryska regeringen under president Putin för mot Ukraina och dess befolkning. En mänsklig tragedi är igång och drabbar oskyldiga människor, barn, mödrar, fäder, familjer och vänner, ett samhälle som måste känna fruktan för sin existens.

Vårt samhälle grundar sig på gemenskap. I lika hög grad som vår musicerande orkester följer sin natur grundad på gemenskap, samverkan av många och på partnerskap av musikproducerande och lyssnande. Alla som dansar, koreograferar, producerar teater resp. gemensamt spelar symfonier och talrikt besöker konserter vet, att på scenen gäller konsten. Och den är fri och skall förbli fri.

Just detta gör en fri konst och fri musik så nödvändig: ty den visar i sin fulla helhet vad människor är förtjusta i, vilka skador människor är i stånd till och hur svårt det åter alltid var och är att hitta försoning, harmoni, frihet, fred och gemenskap. Musiken och kanske i synnerhet musikens praxis utgör ett skiljetecken mot eländet i de verkliga förhållandena, som blir till språk i konstarterna.

Mödosamt förvärvad och uppnådd livsordning, frihetssträvande demokratiska grundföreställningar och samhällsstrukturer råkar i fara. Men det gör det tydligt för oss att humanism, frihet och fred, på vars idéer vår globalt utbredda kultur och även vår ”klassiska kultur” är baserad och därur också får sin unika kraft och progressiva energi, aldrig enkelt kan tagas för given. Dag efter dag måste vi gång på gång på nytt lyckas vinna och kämpa för den.

Den aktuella situationen kräver vår hela hjälpinsats, solidaritet och vårt motstånd mot alla förbrytelser mot människornas rätt till självbestämmande, för respekt för varje människoliv.

Detta kan inte lämna oss oengagerade.

Vi står solidariskt sida vid sida med människorna i Ukraina och alla flyktingar.

Vi kräver ett snabbt slut på attackerna och förstörelsen i detta krig som bara kommer att förorsaka alla människor i Europa och världen lidande, förluster och en oviss framtid.

Vi förenar oss i solidaritet med alla som står upp för fred och frihet liksom för livets och människans värdighet.

Låt oss stå eniga i vetskapen och övertygelsen om styrkan i vårt demokratiskt inriktade och existensliberala samhälle och vara solidariska i fördömandet av Wladimir Putins människoföraktande invasion. För alla barn och barnbarn vill vi möjliggöra en framtid i vilken livet kan utveckla sig i frihet, rättvisa och värdighet.”

Kent Nagano

Tänkvärt, djupt berörande och oförglömligt!  / Kristina