Medlemsbrev, mars 2022

Årsmötet 2022 kunde glädjande nog genomföras med 42 fysiskt närvarande medlemmar. Maria Frigyesi valdes till ny kassör, Ingela Lavack till ny ordinarie styrelseledamot och Kerstin Nordin till ny suppleant i styrelsen. Christina Heintz lämnar styrelsen men fortsätter  som revisor. De avgående, Christina Heintz, Maj Ekman och Leif Rilfors, alla i styrelsen, och Alf Nilsson i revisionen, avtackades varmt med en liten gåva och blomster för idogt och synnerligen väl utfört arbete i och för vårt OVIS. Hoppas vi får se er ofta på våra många arrangemang.   

Årsmötet följdes av utdelning av Torsten Tegstams stipendium till en ung och begåvad operasångare som befinner sig i början av sin karriär. En anknytning till Skåne är också en förutsättning. Stipendiet på 10 000 kronor skall användas till fortsatt utbildning. Årets stipendiat är Josef Zetterberg Pihl som mottog stipendium, inramat vackert diplom och blommor inför en uppskattande och applåderande publik. Med skicklige Markus Kvint vid pianot underhöll Josef oss med ”Kung Eriks visor” av  Ture Rangström.  ”Josef har en röst med fin höjd, bra djup och god utvecklingspotential samt en naturlig scenisk närvaro och ett framförande med uttrycksfull gestaltning” 

25 medlemmar mötte upp till ”Barberaren i Sevilla”, en föreställning som liksom  ”En midsommarnattsdröm” är en uppsättning från Glyndebourne. Rossinis musik väcker  livsandarna, den är melodiskt tilltalande men dock inte lätt att sjunga och spela.  Det var en humorkick vi så väl behövde och en verklighetsflykt från den tragiska nyhets- rapporteringen från omvärlden. 

De flesta av oss hade säkert trott att vi nu skulle kunna planera våra kulturella aktiviteter efter egna önskemål. Så blev dock inte fallet. Vad Savonlinna beträffar har jag efter flera samtal med Birgitta Kjellander på BK Travel S. bestämt att uppskjuta resan till sommaren 2023. Detta på grund av en stor osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen i form av kostnadsökningar för bränsle, eventuell varubrist och en geopolitisk osäkerhet. Antalet tecknade för resan var i nuläget dessutom alltför lågt. Alla som anmält sig till resan kommer att få behålla sin plats inför nästa resa 2023. 

För att i någon mån kompensera upplevelsen av Savonlinna kan vi erbjuda en bussresa till SommarOpera Varberg, där Don Giovanni sätts upp på den vackra, gamla Teater Warberg.  30 biljetter är reserverade för OVIS till den 16 alt. 18 augusti. Biljettkostnaden ca 375 – 425 kronor. Tanken är också att erbjuda en gemensam middag på Laxhuset i Halmstad.  Annons följer senare, då besked kommer från Varberg. 

Den 25 – 27 mars åker 40 medlemmar till Hamburg med ”Aida” och ”Turandot” på Staatsoper och givetvis med en efterlängtad konsert på Elbphilharmonien. Detta tillfälle har vi väntat på länge. Information om gällande restriktioner skickas från BK Travel Solutions. 

Därefter följer två föreläsningar med en veckas mellanrum. Den 4 april får vi åter besök av Jan Mark. Han föreläser om Mitridate kl. 19.00 på Dammfrigården. En inte helt lätt historia. 

Nils-Göran Olve återkommer måndagen den 11 april också på Dammfrigården, och knyter då an till sin föreläsning innan pandemin om olika röstfack. Han pratade då om basar och fortsätter nu med alt och mezzosopran, från de tre stora – Thorborg, Branzell och Meyer och nyare fram till Tobiasson och Ernman. 

På skärtorsdagen den 14 april upplever vi Mitridate, väl förberedda av Jan Mark. Denna föreställning äger rum på Malmö Opera med den världsberömda Concerto Copenhagen i orkesterdiket. Även Skånes Dansteater finns med i samarbetet med Det Kongelige Teater. 

Lördagen den 7 maj har vi planerat in Erik Graunes uppskjutna besök på Scandic Triangeln. Rubriken på seminariet har vässats till: ”Den romantiska operaprimadonnan – men även den romantiske operahjälten. Könsrollernas utvecklingshistoria i operan från Monteverdi till Verdi med fokus på den italienska belcantooperans kvinnogestalter hos Bellini och Donizetti.”  Kostnaden för föreläsningen ligger kvar på 800 kronor. I detta ingår en heldagsföreläsning av Erik Graune, frukostfika vid ankomsten kl. 9.00 – 10.00, konferenslunch 12.00 – 13.00 och eftermiddagskaffe med bulle kl. 15.00 – 15.30. Dagen avslutas kl. 17.00. Anmäl dig genom att betala in 800 kronor till OVIS bankgiro 958-5944 eller swisha beloppet till nummer 1233652666. Vi är tacksamma för snabb anmälan, senast den 31 mars.             Kontaktperson är Jan Gunnerdal   070-818 21 22  

Säsongens balett, ”Don Quijote”, ser vi den 15 maj på den Gamle Scene i Köpenhamn. En härlig föreställning med udda figurer och ett skickligt danskompani. Det handlar om sanning och moral, ett mantra som vi just nu befinner oss ljusår ifrån i en mörk och dyster värld. Låt oss muntras upp av en fantastisk föreställning.  Avresa kl. 13.30 från P-platsen bakom Malmö Opera.          

Med en förhoppning om många möten under vårens aktiviteter! 

Kristina Holmqvist