Medlemsbrev, augusti 2021

Solen har varit generös denna sommar och hettan kompakt. Hoppas att ni alla har mobiliserat förhoppningen om en försiktig start i början av september. Med två vaccindoser i kroppen kan det finnas en viss optimism. Vi lever i skuggan av den nya deltavarianten och försiktighet och eftertanke råder vid våra kulturinstitutioner. Här följer två annonser med ovanligt kort framförhållning:

Välkomna till Upptaktsmötet för OVIS måndagen den 6 september kl. 19.00 på Annebergsgårdens restaurang, Annebergsgatan 15 A, Malmö. Buss nr 3 (hållplats Anneberg), buss nr 6 (hållplats Borgmästaregården). Max. 60 personer tillåts vistas i lokalen. Anmälan om deltagande göres på  info@ovis.nu senast den 25 augusti.  Saknas uppkoppling – anmäl dig till vår kassör Christina Heintz på telefon 070-823 58 78. Inträde 50 kronor (medtag jämna pengar). Kaffe och kaka ingår, liksom vacker och underhållande sång till pianoackompanjemang. Kommande program presenteras.

Maj Ekman, OVIS operaombud för Operaen i Köpenhamn, har lyckats beställa 20 biljetter till Faust av Gounod, söndagen den 17 oktober kl. 15.00.Kostnad: 1600 kronor för buss och biljett. Betal in på OVIS bankgiro: 958-5944 Avresa kl.13.30 från parkeringen bakom Malmö Opera. Föreställningen slutar ca kl. 18.10 och hemfärden beräknas till ca kl. 18.30. Den 31 augusti måste avgiften finnas på OVIS konto, eftersom fakturan då förfaller till betalning. Viktigt att passa denna tid! Faust är en föreställning som mera sällan sätts upp, kanske läge att gripa detta tillfälle. OBS! För att deltaga fordras vaccinationsintyg eller färskt coronatest samt ID-handling och för säkerhets skull – munskydd. Ett råd för att vara garderad.

Operahusen lägger i nuläget ut sina operor löpande, detta på grund av den stora osäkerhet som råder. Operaombuden i OVIS bevakar detta och får med god marginal information från de olika operahusen. T.ex. väntar vi nu på En midsommarnattsdröm i mitten av augusti. Finalen i OVIS-rösten är planerad till måndagen den 8 november på S:t Maria församlingshem. Jan Gunnerdal bevakar Orfeus-festen och har bokat Annebergsgården till lördagen 20 november.

Med förhoppning om ett återseende vid våra aktiviteter!

Kristina Holmqvist, Ordförande